Guľové ventily NAVAL

Naval - guľový kohút - neagresívne kvapaliny

viac v PDF

GUĽOVÉ KOHÚTY NAVAL sú konštruované ako uzatváracia armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, kondenzu a oleja. Všetky kohúty vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY.
 

Naval - guľový kohút - nerez

viac v PDF

GUĽOVÉ KOHÚTY NAVAL sú jednodielne celozvárané, mäkkotesniace uzatváracie kohúty navrhnuté pre široké rozpätie použitia v chemickom priemysle, pre naftu, vzduch a iné kvapaliny a plyny. Všetky kohúty vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY.
 

Naval - guľový kohút - para

viac v PDF

GUĽOVÉ KOHÚTY NAVAL sú jednodielne celozvárané, mäkkotesniace uzatváracie kohúty navrhnuté pre paru, kondenz, horúce oleje a iné nekorozívne média do teploty 250°C. Všetky kohúty vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY.
 

Naval - guľový kohút - plyn

viac v PDF

GUĽOVÉ KOHÚTY NAVAL sú konštruované ako uzatváracia armatúra pre rozvody plynu. Všetky kohúty vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa ATEX 94/9/EC skupina II.
 

Naval - guľový kohút - regulačný

viac v PDF

GUĽOVÉ KOHÚTY NAVALTRIM sú konštruované pre reguláciu kvapalných médií vo vykurovaní, chladení a klimatizácii. Môžu byť použité ako uzatváracia armatúra. Všetky kohúty vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY.
 

Naval - horúcovodný vývod

viac v PDF

GUĽOVÉ KOHÚTY NAVAL sú konštruované ako uzatváracia armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, kondenzu a oleja. Všetky kohúty vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY.
 

Naval - dvojexcentrická klapka bezprírubová typ 31100

viac v PDF

DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa ATEX 94/9/EC skupina II.
 

Naval - dvojexcentrická klapka privarovacia typ 31300

viac v PDF

DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa ATEX 94/9/EC skupina II.
 

Naval - dvojexcentrická klapka prírubová typ 31500

viac v PDF

DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa ATEX 94/9/EC skupina II.