Separátor vody KOMO SV


komosv
Montáž
komosv2

Vodorovne, podľa naznačeného smeru prúdenia média(viz bokorys). Kalník je vždy dole.

Technický popis:

Separátor je určený k odlúčeniu kvapiek, a drobných nečistôt z pary a zo stlačeného vzduchu. Využíva odstredivý a nárazový princíp odlučovania, v optimálnej kombinácií tak dosahuje veľmi vysokú účinnosť.


Rozsah použitia pre PN16:

stvorcek PN 16
stvorcek Maximálny tlak pri teplote do 100°C : 1,6Mpa
stvorcek Maximálny tlak pri teplote do 300°C : 1,3Mpa
stvorcek Maximálna teplota: 300°C


Pripojenie:

Prírubové podľa ČSN EN 1092 – 1
Navarovacie


Rozmerová tabuľka (prírubové prevedenie):
komosvtabulka

Materiály:
  ČSN DIN
ocel 11523 17120
nerez. ocel 17021 1.40 06 (vnútorné diely)

Servis:

Separátor sa neopravuje, je vymenený za nový kus.

K separátoru je nutné priradiť odvádzač KOMO.