Nerezové vlnovcové kompenzátory

vlnovcové kompenzátory

Materiály:

Vlnovce a vnútorné vložky sú vyrobené z nerezových ocelí podľa DIN 17440. Pripojovacie konce sa vyrábajú z nerezových ocelí alebo uhlíkových ocelí. Iné prevedenia sú vyrábané podľa požiadavky zákazníka.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 64
Max. dovolená teplota ( °C) -196 do +800
Max. prevádzkový tlak (bar) 64
Max. prevádzková teplota (°C) 800


Typické použitie:

Používajú sa na vyrovnanie tepelnej rozťažnosti a mechanických pohybov potrubí (napr. pri zemetrasení a pod.). Pre špeciálne použitie je potrebné konzultovať s dodávateľom, ktorý zaistí výpočty a spoločne s odberateľom dohodne optimálny návrh kompenzátoru.Konštrukcia - prevedenie:

Prstencovité vlnovce sú vyrábané so zvarených rúrok. Sú navrhované podľa noriem E.J.M.A. ( Asociácia výrobcov kompenzátorov ) a spĺňajú teplotné a tlakové triedy podľa normy DIN 2401.Pripojovacie ukončenia:

Príruby, vnútorný alebo vonkajší závit, otočné príruby, navarovacie konce, alebo ich kombinácia.Svetlosti:

DN 25 (1") - DN 2600 (104")Tlmiče vibrácii:

Mechanické vibrácie a hluk sa eliminujú použitím špeciálnych tlmičov vibrácií. Základným prevedením tlmičov vibrácií sú kompenzátory s otočnou prírubou. Všetky ostatné pripojenia sú na základe požiadavky odberateľa.Typy kompenzátorov:
1. axiálne kompenzátory
axiálne kompenzátory
2. laterálne kompenzátory
laterálne kompenzátory
3. kĺbové kompenzátory
kĺbové kompenzátory
Príklad prevedenia axiálneho kompenzátoru
AYVAZ – A s navarovacími ukončeniami:
AYVAZ s navarovacími ukončeniami
Príklad prevedenia axiálneho kompenzátoru
AYVAZ – A s prírubami:
AYVAZ s prírubami