Axiálne kompenzátory (typizované)

axiálne kompenzátory

Jednovrstvové vlnovcové kompenzátory uvedené na tomto kat. liste sú vedené ako „skladové“ alebo „typizované“ a sú skladom vo všetkých uvedených dimenziách a v prevedení s prírubami alebo navarovacími koncami s rozmermi rúrok podľa DIN, alebo sú dodávané v skrátených dod. termínoch. Iné prevedenia pripojení (závitové, rozdielne pripojenia na koncoch jedného kompenzátoru a pod., aj rozmery podľa ANSI, BS, JIS a iné) sú tiež v skrátených dodacích termínoch.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 16
Max. dovolená teplota ( °C) -190 až +600
Max. prevádzkový tlak (bar) 16
Max. prevádzková teplota (°C) 600


Typické použitie:

Používajú sa na vyrovnanie tepelnej rozťažnosti a mechanických pohybov potrubí. Pre špeciálne použitie ponúkame riešenie kompenzátora, jeho pripojenie. Môžme zaistiť výpočty potrubí „CAE PIPE“ programom, potrebné na správny návrh kompenzátoru.Typizované kompenzátory:
Použitie:


DN d D a L30 L60 b Počet
skrutiek
Efektívny prierez
cm2
25 38 115 85 110 - 16 4 16
32 42.4 140 100 115 - 16 4 18
40 48.3 150 110 120 - 16 4 23
50 60.3 165 125 110 - 18 4 37
65 76.1 185 145 110 195 18 4 58
80 88.9 200 160 110 190 20 8 79
100 114.3 220 180 115 200 20 8 128
125 139.7 250 210 120 210 22 8 183
150 168.3 285 240 140 225 22 8 268
200 219.1 340 295 140 245 24 12 437
250 273 405 355 140 235 26 12 705
300 323.9 460 410 140 235 28 12 984


DN d Efektívny prierez
cm2
L30 L60
25 38 16 210 -
32 42.4 18 215 -
40 48.3 23 220 -
50 60.3 37 210 -
65 76.1 58 210 295
80 88.9 79 210 290
100 114.3 128 215 300
125 139.7 183 220 310
150 168.3 268 240 325
200 219.1 437 240 345
250 273 705 240 335
300 323.9 984 250 340
350 255


Princíp činnosti: