Axiálne kompenzátory pre horúcovody

axiálne kompenzátory pre horúcovody

Tieto kompenzátory sa používajú špeciálne v horúcovodných rozvodoch, ale i tam, kde je potrebné kompenzovať veľké zmeny dĺžky potrubí v smere osi potrubia, vyvolané tepelnou rozťažnosťou. Je možné dodať všetky typy pripojenia (príruby, navarovacie, závity.....). Kryt kompenzátou umožňuje ich použitie ako napr. potrubné kanály a pod.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 40
Max. dovolená teplota ( °C) 200
Max. prevádzkový tlak (bar) 40
Max. prevádzková teplota (°C) 200


Typické použitie:

Správna funkčnosť axiálnych kompenzátorov je podmienená dokonale prevedenými pevnými bodmi (PB) a osovým vedením (V) potrubia. Pevné body musia byť dimenzované s ohľadom na max. možné sily od:

  • bežná inštalácia - axiálny kompenzátor mezi dvomi hlavnými pevnými bodmi. / Prípadná konzultácia s dodávateľom k navrhnutiu trasy /
  • veľkosti a stavebné dĺžky podľa prúdiaceho média, teploty a tlaku je potrebné konzultovať s dodávateľom podľa výpočtu dilatácie potrubnej trasy.Príklady použitia: