Prehľad vyrábaných typov


      stvorcek  KOMO 4, KOMO 4 DUO
          Termický odvádzač parného kondenzátu s vymeniteľnou termickou vložkou

prehlad1

      stvorcek  KOMO 4 MIDI
          Termický odvádzač kondenzátu s vymeniteľnou termickou vložkou

prehlad2

      stvorcek  KOMO 5 MP, KOMO 5 MPZ
          Medziprírubový termický odvádzač parného kondenzátu
          s vymeniteľnou termickou vložkou

prehlad3

      stvorcek  KOMO 6 MIDI
          Termický odvádzač parného kondenzátu

prehlad4

      stvorcek  KOMO 8 TD
          Termodynamický odvádzač parného kondenzátu

prehlad5

      stvorcek  KOMO ZV1
          Medziprírubový spätný ventil

prehlad6

      stvorcek  KOMO ZV2
          Závitový spätný ventil

prehlad7

      stvorcek  KOMO SV
          Separátor vody

prehlad8