Kompenzátory typ x-pressed

x-pressed

Tieto kompenzátory sú navrhnuté tak, aby sa tlak v potrubí preniesol i nad vlnovec do priestoru medzi vonkajší kryt a vlnovec. Konštrukcia eliminuje skrútenie a umožňuje zachytenie veľkých axiálnych dilatácií. Sú vybavené vnútornými vodiacimi krúžkami, hrubostenným plášťom – vonkajší kryt, ktorý je odvodnený do priestoru média a usmernený toku média. Vnútorné vodiace krúžky umožňujú to, že kompenzátory nevyžadujú tak náročné vedenie ako klasické kompenzátory. Vonkajší kryt je pod plným tlakom média v systéme. Ich výhodou je, že sú spoĺahlivejšie a zároveň lacnejšie ako klasické kompenzátory.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 40
Max. dovolená teplota ( °C) -196 až + 600
Max. prevádzkový tlak (bar) 40
Max. prevádzková teplota (°C) 600


Veľkosti:

DN 25 / 1“ / až DN 1500 / 60“ /
L30 celková dĺžka pre rozťažnosť 30mm
L60 celková dĺžka pre rozťažnosť 60mmTypické použitie:

Používajú sa na vyrovnanie tepelnej rozťažnosti a mechanických pohybov potrubí. Pre špeciálne použitie ponúkame po konzultácii riešenie kompenzátoru, jeho pripojenie a montáž. Zabezpečíme výpočty potrubia tzv.“antistresovým programom“ a spolu s odberateľom bude navrhnutý optimálny kompenzátor.Materiál častí : 1. 2. 4. 6. - St37.2 , častí 3. 5. – AISI 304 / 17440Príklady použitia:
príklady použitia
príklady použitia
príklady použitia