Vyhotovenie a charakteristika

Jednotlivé vyhotovenia sa od seba odlišujú rôznou teplotou na strane kondenzátu, ktorá je daná rôznym zložením kvapalín, výsledkom čoho je dosiahnutie podchladenia v rozmedzí 0 - 50°C pod bodom varu zkondenzovanej pary pri daných parametroch. Všetky typové rady okrem KOMO 6 MIDI sa vyrábajú ako

  • E - ekonomické vyhotovenie
  • A - univerzálne vyhotovenie
  • H - technologické vyhotovenie


E - ekonomické vyhotovenie
  • E: podchladenie 40°C t.j. uzatvára pri teplote o 40°C nižšej ako je bod varu zkondenzovanej pary
  • ES: podchladenie 50°C


A - univerzálne vyhotovenie
  • A8: podchladenie 25°C
  • A7: podchladenie 30°C


H - technologické vyhotovenie
  • H8: podchladenie 20°C
  • HP: podchladenie 5°C
  • HS: uzatvára pri teplote blížiacej sa bodu varu zkondenzovanej pary