Vaše otázky pre nás

 

Ak vyžadujete odpoveď, vyplňte správne Vaše kontaktné údaje !

 
Vaše meno:   
Telefón:   
E-mail:   
   
   
   
  V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je komo@komo.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.