Kĺbové kompenzátory

Kĺbové kompenzátory

Kĺbové kompenzátory sa používajú pre kompenzáciu úhlových odchýlok potrubných systémov dvojrozmerných alebo trojrozmerných rovinách. Preto sa používajú kompenzátory kĺbové s jednou osou otáčania na kompenzáciu uhlovej odchýlky v jednej rovine a kompenzátory kardanové pre kompenzáciu uhlovej odchylky priestorovej. Platí, že vzrastom dĺžok potrubia medzi kompenzátormi rastie aj uhlová odchýlka, ktorú je nutné kompenzovať. Dodávajú sa so všetkými druhmi pripojovacích ukončení, podľa požiadavky zákazníka. Kĺbové kompenzátory sú konštruované tak, že konštrukcia kĺbu zachytáva silu od vnútorného pretlaku.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 40
Max. dovolená teplota ( °C) 600
Max. prevádzkový tlak (bar) 40
Max. prevádzková teplota (°C) 600


Typické použitie:

Kĺbové kompenzátory sú obvykle používané v usporiadaní po dvoch až troch kusoch. U jednoosých kĺbových kompenzátorov ich natáčanie (uhlové odchýlky) umožňuje vyrovnávať priečne posuny rovinných útvarov potrubia.

Veľkosti a stavebné dĺžky podľa prúdiaceho média, teploty a tlaku je nutné konzultovať s dodávateľom podľa výpočtu dilatácie potrubnej trasy.Použitie:


Princíp činnosti: