10 - Flex, Gumové kompenzátory PN 10

gumové kompenzátry

Pryžová vložka tlmí hluk a vibrácie. Je potrebné ale vždy počítať s predĺžením kompenzátoru v závislosti od tlaku v potrubí, aby nedošlo napr. k vylomeniu hrdla čerpadla tým, že nie je potrubie, ktoré za kolenom stúpa zvisle nahor, je fixované pevným bodom pri čerpadle. Následkom predĺženia od tlaku v potrubí je namáhané hrdlo čerpadla.
Vyrába sa vo svetlostiach DN32 až DN300.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 10
Max. dovolená teplota ( °C) -10 až + 110
Max. prevádzkový tlak (bar) 10
Max. prevádzková teplota (°C) 110


Rozmery:
DN Rozmery Pohyby
DN A
(mm)
L
(mm)
Laterálne
(mm)
Roztiahnute
(mm)
Stlačenie
(mm)
Uhlová
výchylka
32mm (11/4") 40 100 10 10 10 10°
40mm (11/2") 40 100 10 10 10 10°
50mm (2") 50 100 10 10 10 10°
65mm (21/2") 65 100 10 10 10 10°
80mm (3") 75 100 10 10 10 10°
100mm (4") 100 100 10 10 10 10°
125mm (5") 125 120 10 10 10 10°
150mm (6") 150 120 10 10 10 10°
200mm (8") 200 120 10 10 10 10°
250mm (10") 250 130 10 10 10 10°
300mm (12") 300 130 10 10 10 10°


Typické použitie:

potrubia vykurovacieho okruhu, podlahové kúrenie ,dlhé prívodné kúrenárske potrubia atď..Príklady použitia: