APC-1 Potrubný kompenzátor PN 16

Potrubný kompenzátor

Všetky potrubné systémy, v ktorých sa dopravujú média s premenlivou teplotou, odlišnou od teploty okolia, podliehajú dĺžkovým zmenám (predĺženie, skrátenie). Tie môžu spôsobiť porušenie potrubia, pokiaľ nie je vyrovnaná dilatácia. APC-1 potrubný kompenzátor kúrenársky pracuje na vyhrievacích systémoch pri teplotách 90/70°C. V týchto potrubiach vzniká posun asi 2 mm na každý jeden meter dĺžky. Pre zachytenie celkového predĺženia potrubia, ktoré je teda 20mm každých 10 m dĺžky, je najvhodnejšie použiť tieto kompenzátory s nerezovým vlnovcom. Kompenzátor je dodávaný v nulovej polohe a umožňuje tieto posuvy:

  • stlačenie kompenzátoru od nárastu potrubia s teplotou je schopný kompenzovať do hodnoty mínus (stlačenie) -35 mm
  • roztiahnutie kompenzátoru od poklesu teploty potrubia do hodnoty plus (roztiahnutie) +15 mm
  • celková dilatačná schopnosť je 50mm a možno ju predpätím zmeniť podľa potreby inštalácie napr. na - 45 + 5 mm. Kompenzátor je osadený drážkou a ukazovateľom stavu (predĺženia). Má vnútorný nerezový a vonkajší hliníkový kryt. Dodává sa aj v predpätom stave (-45/+5mm).


Typické použitie na:

stúpačky potrubia vykurovacieho okruhu, podlahové kúrenie ,dlhé prívodné vykurovacie potrubia, chladiaca voda a pod.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 16
Max. dovolená teplota ( °C) 200
Max. prevádzkový tlak (bar) 10
Max. prevádzková teplota (°C) 150


Rozťažnosť v mm:
Dĺžka potrubia (m) 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C
20 13.2 15.6 17.8 20.2 22.6
25 16.5 19.5 22.3 25.3 28.3
30 19.8 23.4 26.7 30.3 33.9
35 23.1 27.3 31.2 35.4 39.6
40 26.4 31.2 35.6 40.4 45.2
45 29.7 35.1 40.1 45.5 50.9
50 33.0 39.0 44.5 50.5 56.5
55 36.3 42.9 49.0 55.6 62.2
60 39.6 46.8 53.4 60.6 67.8
65 42.9 50.7 57.9 65.7 73.5
70 46.2 54.6 62.3 70.7 79.1
75 49.5 58.5 66.8 75.8 84.8
80 52.8 62.4 71.2 80.8 90.4
85 56.1 66.3 75.7 85.9 96.1
90 59.4 70.2 80.1 90.9 101.7
95 62.7 74.1 84.6 96.0 107.4
100 66.0 78.0 89.0 101.0 113.0


Veľkosť 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“
OD mm 38 38 48 60.3 75 75
OD mm 240 240 265 300 300 300
Dĺžka mm 1/2. 3/4. 1. 11/4. 11/2. 2.
Efektívny prierez (N/mm2) 32,4 32,4 24,3 28,3 38,4 38,4
Efektívny prierez (cm2) 7,50 7,50 12,00 16,50 25,00 25,00