Laterálne kompenzátory

laterálne kompenzátory

Laterálne kompenzátory vyrovnávajú priečny pohyb v potrubných systémoch v jednej rovine alebo priestore, vznikajúcich tepelnou rozťažnosťou potrubí. Ako všetky ostatné vlnovcové kompenzátory sú neopraviteľné, oprava je vždy výmenou za nový kus. Dôležité je dobré vedenie potrubia a vo veľa prípadoch nie je nutný pevný bod.Typické použitie:

Výhodou týchto kompenzátorov je, že pri vybavení spojovacími tyčami sami zachytávajú sily vzniknuté od vnútorného pretlaku. Princíp funkcie laterárneho kompenzátora a vplyv vzdialeností vlnovcov na jeho kompenzačnú schopnosť je znázornený na obrázku nižšie.

Veľkosti a stavebné dĺžky podľa prúdiaceho média, teploty a tlaku je nutné konzultovať s dodávateľom podľa výpočtu dilatácie potrubnej trasy.Teleso
Max. dovolený tlak (bar) 40
Max. dovolená teplota ( °C) -190 až 600
Max. prevádzkový tlak (bar) 40
Max. prevádzková teplota (°C) 600