YS-800 - Závitový nerezový filter

ys800

Funkcie:

Zachytáva mechanické nečistoty väčšie ako 1 mm, obsiahnuté v prúdiacom médiu, čím chráni zariadenia pred opotrebením a poškodením.Typické použitie:

parné potrubia, potrubia obehovej vody, všade, kde je nutná čistota média, ochrana riadiacich a meracích zariadení a pod.Montáž:

Filter YS800 sa doporučuje montovať do horizontálnych potrubí. Do kvapalinových systémov, kde dochádza k odlúčeniu nečistôt gravitáciou sa montuje funkčnou časťou, t.j. sitkom zvisle dole. Pre odlúčenie nečistôt v parných potrubiach sa filter montuje na ležato.Max dovolený tlak (bar) 40
Max. dovolená teplota °C 200
Max prevádzkový tlak (bar) 38
Max. prevádzková teplota (°C) 200


Pripojenie
Závitové Závitové BSP. Na požiadanie možno NPT


Veľkosť
mm palce
  1/2" - 2"
Náhradné diely
1 Teleso STN 42 2942
2 Sito STN 17 346
3 Tesnenie Teflon
4 Veko STN 42 2942
5 O-krú?ok Viton
6 Zátka STN 42 2942


Rozmery
Vežkosti 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"
A 10 12 15 20 25 32 40 50
B 24 24 26 33 41 49 56 69
H 51 51 51 60 72 77 87 103
L 65 65 65 80 90 105 120 140
F 1/4 BSP 3/8 BSP 1/2 BSP 3/4 BSP 1 BSP 1-1/4 BSP 1-1/2 BSP 2 BSP
W 2 2 2 2 2 2 2 2
d 1 1 1 1 1 1 1 1


ys800