Redukčné ventily para - vzduch 513, 514

513 – závitové
514 – prírubové
s jednoduchým nastavením redukovaného tlaku.

Redukčné ventily

Na paru a plyny. (Na kvapaliny konzultujte s naším technickým oddelením). Vhodné pre použitie v žehliacich strojoch, práčovniach a čistiarňach, varných kaďach, textilných strojoch, sušiacich valcoch, tlakových hrncoch, parných kotloch, v liehovaroch, výmenníkoch tepla, v potravinárstve, v chemických laboratóriách atď.


Technické podmienky:

Materiály sú starostlivo vybraté z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu, extrémnym teplotám a korózii. Môžu sa úplne recyklovať a používať samostatný nekovový bezazbestový spoj.

Jednoduchosť konštrukcie kladie minimálne požiadavky na údržbu. Jednoduchá inštalácia, môže sa namontovať v akejkoľvek polohe, dokonca obrátene. Stredná hmotnosť a veľkosť. Vnútorná konštrukcia je koncipovaná na maximálnu kapacitu a výkon pre rozmer. Ľahko sa nastavuje. Ventily sa dodávajú nevyregulované, ale s odpovedajúcou pružinou, riadne označené na požadovanú redukciu tlaku. Typový štítok, ktorý udáva regulačný rozsah. Tri pružiny ľahko zameniteľné a označené farbou a kódom. Kotviaci systém odolný voči vibráciám; môže sa zapečatiť, aby sa zabránilo manipulácii. Samostrediace blokovanie nezávislé na osi, určené na zaručenie absolútnej presnosti regulácie na najnáročnejších miestach. Ochranný filter pre blokovacie plochy. Vysoký stupeň vzduchového utesnenia blokovania pri nulovej spotrebe presahujúci požiadavky normy DIN-3230. Strana3. Antikorové manžety privarené plazmou. Vzduchotesnosť odskúšaná héliom, zabezpečuje absolútnu spoľahlivosť a dlhú životnosť. Všetky ventily sú podrobené dôkladným skúškam. Každý komponent je očíslovaný, registrovaný a kontrolovaný. Ak sa o to požiada dopredu, k ventilu budú priložené certifikáty vzťahujúce sa na materiály, sériu, skúšky a vyhotovenie.


Prevádzka:

Prevádzka redukčného ventilu sa zakladá na princípe priamej akcie. Sila vyvinutá pružinami posunie os a udrží zaisťovaciu guličku v otvorenej polohe. Tekutina vyvinie opačnú silu na veko ako prechádza, čo má tendenciu zmenšiť prierez prechodu tekutiny cez sedlo. Akcia pružiny a reakcia manžiet sa navzájom vyrovnávajú a redukovaný tlak sa udržiava konštantný.

Kolísanie v spotrebe ovplyvňuje redukovaný tlak. Manžety detektujú tieto odchýlky cez vyrovnávací otvor a vyvolajú zmenu v prechode tekutiny ako funkciu zavedeného redukovaného tlaku. V pracovných podmienkach s nulovou spotrebou ventil zostane uzavretý a úplne vzduchotesný, keď existuje nepatrné zvýšenie redukovaného tlaku.Inštalácia:
  • Vždy inštalujte ventil v úseku vodorovného potrubia čo najbližšie k miestu spotreby.
  • Ventil sa môže namontovať v akejkoľvek polohe, dokonca aj obrátene.
  • Preverte, či tekutina tečie v smere označenom šípkami na telese ventilu.
  • Vstupné a výstupné trubky musia byť správnej veľkosti a riadne podopreté, aby nedošlo k poklesu tlaku alebo namáhaniu.
  • Výstupné potrubie by malo ideálne mať väčší priemer než vstupné potrubie, aby nedošlo k nadmernej rýchlosti prietoku kvapaliny.
  • V súlade s požiadavkami „Predpisu pre tlakové zariadenia ITC-MIEAP 2 5.8” budú tlakové redukčné zariadenia v parných okruhoch vybavené nasledovne:
Redukčné ventily
  • Tlakomer s výpustnou trubicou a tromi koncovými ventilmi v súlade s článkom 11 predpisu MIE-AP 1 “Kotly” umiestnené pred a po redukčnom ventile.
  • Poistný ventil po redukčnom ventile, schopný prepustiť maximálny prietok pary, čo dovoľuje prietok na regulovanej úrovni, a nastavenej na maximálny redukovaný tlak prevádzky plus maximum 10%.
Redukčné ventily