VK71 Prerušovač vákua

Prerušovač vákua

Za určitých okolností sa v parných potrubiach objavuje vákuum, ktoré spôsobuje problémy s odvodom kondenzátu a následné problémy spôsobené rýchlym zvýšením tlaku (napr. pri regulácii) a s tým spojené rázy. Tiež zabraňuje vzniku vákua v kvapalinách. Prerušovač vákua VK70 je veľmi účinné zariadenie, jednoduchej konštrukcie a malých rozmerov.Prevádzkové podmienky
Max. dovolený tlak (bar) 25
Max. dovolená teplota ( °C) 400
Hydraulická skúška za studena (bar) 38


Veľkosť
Palce 1/2“


Pripojenie
Závitové NTP alebo BSP


Typické použitie na:

potrubia napájacej vody, kotle, napájacie nádrže, plniace a vypúšťacie potrubie nádrže.Montáž:

Prerušovač vákua musí byť namontovaný na zvislé potrubie s 1“ pripojením dole. Vstupný („nasávací“) otvor má závit 1/8“.

Popis
1 Veko STN 17 240
2 Tesnenie STN 17 240
3 Ventil STN 17 240
4 Sedlo ventilu STN 17 240
5 Teleso STN 17 240


Rozmery
Veľkosť A B C Hmotnosť
1/2. 55 34 39 0.35 kg