VK70 Prerušovač vákua

Prerušovač vákua

Za určitých okolností sa v parných potrubiach objavuje vákuum, ktoré spôsobuje problémy s odvodom kondenzátu a následné problémy spôsobené rýchlym zvýšením tlaku (napr. pri regulácii) a s tým spojené rázy. Tiež zabraňuje vzniku vákua v kvapalinách. Prerušovač vákua VK70 je veľmi účinné zariadenie, jednoduchej konštrukcie a malých rozmerov.Prevádzkové podmienky
Max. dovolený tlak (bar) 16
Max. dovolená teplota ( °C) 260
Hydraulická skúška za studena (bar) 24


Veľkosť
Palce 1/2“


Pripojenie
Závitové NTP alebo BSP


Typické použitie na:

potrubia napájacej vody, kotle, napájacie nádrže, plniace a vypúšťacie potrubie nádrže.Montáž:

Prerušovač vákua musí byť namontovaný na zvislé potrubie s 1/2“ pripojením dole. Vstupný („nasávací“) otvor má závit 1/8“.

Popis
1 Veko STN 42 3231
2 Tesnenie STN 17 240
3 Ventil STN 17 240
4 Sedlo ventilu STN 17 240
5 Teleso STN 42 3231


Rozmery
Veľkosť A B C Hmotnosť
1/2. 55 34 39 0.35 kg