MG33 - Magnetické stavoznaky


Prevádzka magnetických stavoznakov MG-33 využíva základné fyzikálne zákony:

  • Hladina v spojených nádobách je na rovnakej úrovni.
  • Archimedov zákon – váha kvapaliny vytlačenej sa rovná sile, ktorou je teleso ponorené do kvapaliny nadľahčované.
  • súhlasné póly magnetov sa odpudzujú, nesúhlasné sa priťahujú.


Typické použitie:

Magnetické stavoznaky majú široké možnosti využitia v technológiách a procesoch využívajúcich kvapaliny:

  • vysokých tlakov
  • chemicky agresívnych
  • znečišťujúcich životné prostredie
  • škodlivých a jedovatých
  • horľavých a výbušných
  • s rovnakými optickými vlastnosťami

Pre určenie vhodného stavoznaku musia byť jasné prevádzkové, výpočtové a projekčné podmienky. Voľba stavoznaku záavisí aj na špecifickej hmotnosti média v nádrži. 
Tlak v nádrži / bar 16
Teplota v nádrži °C 180