Aktuálne informácie

03. 10. 2005
Vážení priatelia,
dovo?ujeme si Vás pozva? na 47. Medzinárodný strojársky ve?trh, konaný v d?och 3. - 7. 10. 2005 na výstavisku v Brne. Naša firma sa bude prezentova? v pavilóne G2, stánok ?.58, tešíme sa na vašu ú?as?.

12. 04. 2005
Vážení priatelia a obchodní partneri,

dovo?ujeme si Vás opä? pozva? do našej expozície v stánku ?.3,
pavilón M3 na Medzinárodnom strojárskom ve?trhu 2005,
konaného v d?och 24. - 27.5.2005 na výstavisku v Nitre.

Tešíme sa na Vašu ú?as?,

Komo Slovakia s.r.o.

09. 08. 2004
Spolo?nos? KOMO Slovakia s.r.o. oznamuje váženým obchodným partnerom, že rozširuje svoj predaj o všetky priemyselné armatúry za výhodné ceny. Poskytujeme množstevné z?avy! Ceny na základe dopytu.

09. 08. 2004
Vážení obchodní partneri,
Dovo?ujeme si Vás pozva? na 46. Medzinárodný strojársky ve?trh,
konaný 20.-24.9. 2004 na výstavisku v Brne. Naša expozícia bude umiestnená v pavilóne G2, stánok ?.48.
Tešíme sa na Vašu ú?as?.

19. 05. 2004
Vážení priatelia a obchodní partneri,

dovo?ujeme si Vás pozva? na 11.MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VE?TRH,
konaný v d?och 25. - 28.5.2004 na výstavisku v Nitre. Naša firma
sa bude prezentova? v pavilóne M3, stánok ?.3.
Tešíme sa na Vašu ú?as?.

19. 05. 2004
Vážený obchodní partneri
s oh?adom vstupu SR do EU Vám oznamujeme , že novozaložená spolo?nos? KOMO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Žiline sa stala výhradným dovozcom, dodávate?om a poskytovate?om záru?ného a pozáru?ného servisu všetkých výrobkov spolo?nosti KOMO mark, s.r.o. Ostrava - Svinov a nahrádza pôvodnú firmu Plusterm - Samuel Samec.

21. 11. 2003
Vážení priatelia a obchodní partneri,

dovo?ujeme si Vás pozva? na MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VE?TRH
VYKUROVANIA, MERACEJ, REGULA?NEJ, SANITÁRNEJ A EKOLOGICKEJ TECHNIKY konaný v d?och 25.11. - 29.11. 2003 na výstavisku v Prahe.
Naša firma sa bude prezentova? v hale L, stánok ?.540, vystavovate?a
KOMO OSTRAVA.
Tešíme sa na Vašu ú?as?,
s pozdravom Plusterm-Samuel Samec predošlá strana

2 / 2